Helgepass - Mari Boine & På Stengrunn

Arrangementsinformasjon

På Stengrunn konserten er utsatt til 2021

Billetten du har kjøpt vil fungere også i 2021, tror også at Mari Boine konserten blir utsatt.

Med dette helgepasset får du tilgang til "På Stengrunn" konserten 20. august, samt "Mari Boine" konserten 21. august.

Begge dager åpner inngangen til festivalområdet kl 17. Oppvarming fra kl. 19 ogartister går på scenen kl. 21.


helgepass
mariboine
stengrunn

Restriksjoner

Arrangementet har 18 års grense, men vi gir ungdommer anledning til å slippe inn dersom de har med en verge. Vergeskjema må utfylles på forhånd av arrangementet. Som verge eller foresatt tar da på seg ansvaret for den under 18 år, og begge skriver under på at de ikke skal nyte alkohol. Vi forbeholder rettet til å bestemme hvem vi vil godkjenne som verge eller om de vil tillate bruk av verge i det hele tatt. Den mindreårige må være i følge med minimum en person over 25 år. Begge må være edru og i umiddelbar nærhet av hverandre hele arrangementet. Vergen kan ha med inntil to mindreårige. Man bør møte opp på arrangementet ca. 30 minutter før konsertene starter og bli presentert for de som jobber, samt undertegne vergekontrakt før man får adgang til arrangementet.

Ansvarsfraskrivelse

Billetter refunderes kun om konsertene blir avlyst. Dersom en av konsertene blir avlyst vil det ble en form for kompensasjon.